Efigie de luminã a neamului  
Profesor Valeriu Anghel
jurnalist

 Efigie de luminã a neamului românesc rãsfrântã-n oglinzile de azur ale necuprinsului lumii.
Dor de colinde rãmase nerostite pentru poetul ce trãieste în noi, sãgetând eternitatea cu ecouri solare.
Efigie de rouã scânteind rãcoritor de ierburile ancestrale ce fosnesc în inimile noastre de foc.
Dor înflorit de sperantã ce-si scaldã genunchii în rãsãrituri tulburãtoare de gând.
Efigie sfântã a unui popor bântuit de nelinisti, ca o minune germinând pe altarul gliei strãbune.
Dor de cuvinte, ca un râu izvorând din coloana fãrã sfârsit a unduirii noastre printre lanuri de grâu si cetini de brad. Efigie de vis înstelat aninatã în coaja de argint a mestecenilor, ca o candelã vie a asteptãrilor asternute sub nea. Dor de dor sângerând tãmãduitor în sãmânta plãsmuitã din cântec de mierle si arderi de muguri.
Efigie auritã-n credintã si iubire de tarã, ca o lacrimã de cer picuratã lin peste rãnile noastre.
Dor de Eminescu, irizat în lujeri de floare adormiti în luceafãr si albastre ninsori.
Efegie a timpul nostru etern, încruntatã în dorul de absolut ce ne mistuie pe toti cum l-a mistuit si pe el...
*
Profesor Valeriu Anghel
jurnalist
  *
Home   Romanian