Eminescu -Sete de azur
Andra Costin, 14 ani
Scoala Nr.10, Focsani


Eminescu este "cel nãscut din zãpezi", este "nemurirea noastrã " (Al. Andritoiu).  

De fapt, o privire mai atentã poate distinge un unic motiv, o singurã temã, reluate în forme individuale de creatori afirmati în epoci sau chiar în secole deosebite. Cum am putea uita întâietatea lui Traian Demetrescu în versul cãruia, acum un secol, se vorbeste despre "vesnicele-ti pagini", "Etern poet, cãci numai pentru cei morti esti mort", ori inegalabilul vers: "tu dulce-al poeziei Crist"?  

Traian Demetrescu a intuit dimensiunea poetului nepereche si relieful lui indestructibil în sortii poeziei românesti, asezate sub zodia eternitatii.  

Eminescu alunecã prin fluidul liric al poemelor lui dedicate, imaculat, ca lebãda lohengrinianã, împlinindu-si destinul. Stelele, înainte de a fi în cer, au strãlucit în tãrâna aurifierã ("stele sunt si jos sub tarã" -Lucian Blaga), pe unde el a cãlcat, de la Cernãuti pânã la Blaj, apoi la Oravita, Giurgiu, Bucuresti, Brasov, Iasi.  

"Si sãrutare de pãmânt îi fuse mersul" . Poetul Necuvintelor a intuit cu forta gândului sãu iluminat si modern cã perenitatea Poetului este posibilã numai în neodihna ritmului, niciodatã întrerupt. Versuri de o rarã fortã emotionalã ne vorbesc despre Eminescu". (Nichita Stãnescu)  

Marele poet e o îngemãnare de simboluri într-o fecunditate cosmicã. Eminescu nu se aflã sub vremi, ci vremurile stau împlinite sub torta sa astralã. El e "tarã strãmutatã-n poezie", "tatãl nostru din cuvinte" cum îl proclamã un poet. "Rãcoritoru-i cânt" nu îmblânzeste serpi, dar îi opreste pe oameni de a se coborî la regnul târâtoarelor. Setea lui de luceferi si azur strãbate si fiinta poetilor contemporani, fertilizând-o.

Andra Costin
14ani
Scoala Nr.10, Focsani
  *
Home   Romanian