Eminescu -cronologie
Florin Postolache
Scoala Nr.10, Focsani


1850 15 ianuarie. Se naste la Botosani Mihai Eminescu, fiu al cãminarului Gheorghe Eminovici si al Ralucãi, fiica stolnicului Jurascu de la Joldesti.

1858-1859 Urmeazã clasele a III-a si a IV-a la "National Hauptschule" din Cernãuti.

1860 Dupa absolvirea celor patru clase primare este înscris la "Ober-Gymnasium" din Cernãuti.

1864 martie. I se refuzã bursa solicitatã pentru continuarea studiilor la liceul din Botosani, "nefiind nici un loc vacant de bursier". Continuã studiile ca "privatist" (particular) la Cernãuti.

1865 martie. Demisioneazã  din slujbã si se alãturã trupei Fanny Tardini- Vlãdicescu, ale cãrei spectacole le vãzuse cu un an înainte la Cernãuti. Cãlãtoreste în Transilvania.

1866 ianuarie. Publicã prima sa poezie, "La mormântul lui Aron Pumnul", semnatã "M. Eminoviciu, privatist".

25 februarie/9 martie. Iosif Vulcan i-a schimbat numele din Eminovici în  EMINESCU.

1867 Sufleor si copist în trupa de teatru a lui Iorgu Caragiali care face turnee la Brãila, Galati, Giurgiu, Ploiesti.

1868 Este angajat sufleor în trupa lui Mihail Pascaly.

1869 ianuarie. Publicã în "Familia" poezia "Junii corupti". aprilie. Devine membru al societãtii literare "Orientul".

1870 De Anul Nou, Eminescu, împreunã cu alti studenti români, îl viziteazã la Dobling pe fostul domnitor român Alexandru Ioan Cuza. Îi apar în "Convorbiri literare": "Venere si Madonã" (aprilie), "Epigonii" (august) si basmul "Fãt-Frumos din lacrimã" (noiembrie).

1871 Publicã în "Convorbiri literare" poeziile "Mortua est !" (martie), "Înger de pazã" si "Noaptea" (iunie).

1872 Continuã studiile la Viena. În acest an - dupã unele surse - ar fi cunoscut-o pe Veronica Micle, venitã în vizitã la Viena. Revenit în tarã la Iasi, începe sã frecventeze cenaclul "Junimea".

1873 Începe primele versiuni la "Cãlin Nebunul" si "Luceafãrul", paralel cu      prelucrãrile de folclor.

1874 Maiorescu îi propune sã-si dea de urgentã doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor universitar la Iasi.

1875 februarie. În "Convorbiri literare" publica poezia "Fãt-Frumos din tei".

1876 iunie. Este pus în disponibilitate din functia de revizor scolar. În "Convorbiri literare" publicã "Melancolie", "Crãiasa din povesti", "Lacul", "Dorinta", "Cãlin", "Strigoii".

1877 octombrie. Chemat de Slavici, la îndemnul lui Titu Maiorescu, Eminescu este angajat redactor la "Timpul", unde va lucra împreuna cu I.L. Caragiale si I. Slavici.

1878 Desfãsoarã o intensã activitate publicisticã. În "Convorbiri literare"(martie) publicã poeziile : "Povestea codrului", "Povestea teiului", "Singurãtate", si "Departe sunt de tine..."

1879 Publicã intens în "Convorbiri literare": "O, rãmîi", "Pe aceeasi uli     cioara..."(februarie); "De câte ori, iubito...", "Rugãciunea unui Dac", "Atãt de fragedã"(septembrie); Sonetele: [Afarã-i toamnã], [Sunt ani la mijloc], [Când însusi glasul], precum si poeziile "Freamãt de codru", "Revedere", "Despãrtire", "Foaia vestedã"(octombrie).

1880 Devine redactor-sef al ziarului "Timpul", functie în care rãmâne pânã în iunie 1883.

1881 În "Convorbiri literare" din februarie pânã în septembrie publicã celebrele "Scrisori" - I, II, III, IV. "Scrisoarea III" fusese cititã de poet de mai multe ori la "Junimea" bucuresteanã, iar Titu Maiorescu o citeste si în cercul "Junimii" din Iasi în fata unei asistente mute de admiratie.

1882 Desãvârseste "Luceafãrul", Mite Kremnitz traducându-l în germanã. Versiunea germanã este cititã de poet într-o întrunire a "Junimii".

1883 La începutul lui iunie participã la serbãrile prilejuite de dezvelirea statuii lui Stefan cel Mare din Iasi, opera sculptorului Fremiet. La 21 decembrie, la Bucuresti, la Socec, se produce cel mai important eveniment editorial al secolului pentru literatura românã: apare primul volum din poezia lui Eminescu, cu portretul autorului si cu o prefatã semnatã de Titu Maiorescu.

1884 La sanatoriu, Eminescu este vizitat, la 1 ianuarie, de Titu Maiorescu si de vãrul sãu, C. Popazu, din Viena, care avea sarcina de a-l vizita cât mai des pe poet.

1885 La Socec apare editia a doua a volumului de "Poezii" având acelasi cuprins cu prima editie. În "Convorbiri literare" apare poezia "Sara pe deal"(scrisã mai înainte).

1886 1 ianuarie, "Epoca ilustratã" publicã "Dalila"(fragment din "Scrisoarea V") (în întregime se va publica postum în "Convorbiri literare la 1 ianuarie 1890). Tot în acest an îi apar poeziile "Nu mã întelegi"(în "Albumul literar al societãtii studentilor universitari "Unirea") si "La steaua" (în "Convorbiri literare" din decembrie).

1887 februarie. Ion Creangã si V.G. Mortun îl viziteazã pe Eminescu la Mânãstirea Neamt. "Convorbiri literare" îi publicã în 1887 poeziile "De ce nu-mi vii" (februarie) si "Kamadeva"(iulie).

1888 Eminescu îsi exprimã dorinta de a termina unele lucrãri: "Gramatica limbii sanscrite", rãmasã la Biblioteca Centralã din Iasi. decembrie. Apare editia a III-a din "Poezii", cu un adaos de trei poezii fatã de editiile precedente: "La steaua", "De ce nu-mi vii" si "Kamadeva".

1889 15 iunie: Se stinge din viatã, noaptea, la ora 3, în sanatoriul doctorului Sutu din Strada Planelor, Bucuresti.
17 iunie. Are loc înmormântarea poetului sub umbra unui tei din cimitirul Bellu (Serban Vodã). Mormãntul care adãposteste osemintele celui trecut în nemurire la numai 39 de ani a devenit loc de pelerinaj national.

                                                    
Florin Postolache, 14 ani
Scoala Nr.10, Focsani
  *
Home   Romanian