Eminescu 
vãzut de scriitorii români

 "Eminescu si-a dat cea mai mare parte din viatã si cea mai bunã parte din sufletul lui ca sã cunoascã pânã în cele mai mici amãnunte viata poporului român si rostul neamului românesc în lumea aceasta, iar silintele lui n-au  rãmas zadarnice" (Ioan Slavici) 

"Obiectul poeziei lui Eminescu a devenit natura, istoria, etnografia si folclorul patriei, iar argila din care a plãmãdit-o, limba traditionalã a poporului" (Alexandru Dima)

"Opera literarã a lui Mihai Eminescu creste cu toate rãdãcinile în cea mai plinã traditie si este o exponentã deplinã, cu toate aspectele romantice a spiritului autohton" (George Cãlinescu)

"Eterna stalacmitã din stea stalactitarã,
Statura ta ne-a adunã sub cer si peste tarã,
Cuvântul tãu din ziuã-l purtãm cu noi ere,
Usor e ca o moarte si greu ca o-nviere"
(Valeriu Anania)

"Când spunem Eminescu, închidem ochii. Este bine sã-i deschidem. O usoarã betie romanticã ne cuprinde, în evocarea lui, în timp ce el este treaz" (Constantin Noica)

"E cel dintâi român a cãrui crestet primeste binecuvântarea din cer, dar ale cãrui picioare sunt înfipte pânã la glezne în pãmântul strãmosesc" (Octavian Goga)

"Toti românii anonimi care de-a lungul secolelor noastre primordiale au creat în limba româneascã, au colaborat la poezia lui Eminescu" ( Lucian Blaga )

"Întreaga poezie a lui Eminescu este strãbãtutã, ca si viata lui, de durerea unei iubiri cu neputintã" (Petru Cretia)

"A fost dat neamului nostru sã iveascã în lume o frunte genialã de prin luncile Ipotestilor, un om al zodiilor si al presimtirilor astrale, vizionar si profet, fãuritor de limbã si mãiestru glas al poeziei" (Eugen Barbu)

"Dacã s-ar putea închipui si un obiect pe masa tãcerii lui Brâncusi, un obiect care sã fie în acelasi timp si ou si pasãre mãiastrã si cocos, nãzdravan si coloana- furcã de tors infinitul- acest obiect n-ar putea fi decât o carte: Poesii de Mihai Eminescu." (Marin Sorescu)

"Pentru cunoscãtorii mai de aproape ai mersului vietii lui Eminescu, el apãrea în zorile tineretii ca predestinat a deveni cel mai adânc si cel mai larg exponent al sufletului românesc" (Ion Scurtu)

"În veci va fi Luceafãrul de searã
Tremurãtor: visând cum se poartã
Sã-nvete a muri.
Si sã nu moarã"
(Carolina Ilica)

"Eminescu n-a trebuit sã lupte cu limba, asa cum au fãcut unii din emulii sãi de mai târziu. I-a fost de ajuns sã se aseze în curentul limbii si sã-si înalte pânzele în directia în care sufla duhul ei" (Tudor Vianu)

"Eminescu reprezintã ceva unic în dezvoltarea literaturii noastre si oricãrei alte literaturi" (Nicolae Iorga)

"Si dacã vor fi fericiti vreodatã românii, sã cugete la suferintele lui Eminescu din care s-a plãmãdit izbânda geniului latin" (Emil Isac)

"Eminescu este un om al timpului modern, cultura lui individualizatã stã la nivelul culturii europene de azi"
(Titu Maiorescu) 

"Între poetii români, Mihai Eminescu tine locul celui mai din frunte. Peste capul lui n-a crescut încã nici un cântãret român, nici pânã la el si nici dupã el, pânã azi" (Ion Agârbiceanu)


 
Home   Romanian