Ei l-au  întâlnit pe
Eminescu
selectie de Dani Busuioc
Scoala Nr.10 Focsani


În “Nirvana” Caragiale îl prezintã pe Eminescu astfel: 

..."Tânãrul sosi. Era o frumusete! O figurã clasicã încadratã de niste plete mari negre; o frunte înaltã si seninã; niste ochi mari- la aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este înãuntru; un zâmbet blând si adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o veche icoanã, un copil predestinat durerii, pe chipul cãruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare". 

Stefanelli, coleg la Universitatea din Viena si prieten, relevã farmecul si candoarea "audientului extraordinar": 

 "Prin pielita curatã a fetei sale strãbate o rumenealã sãnãtoasã, iar ochii sãi negri, nu mari, dar pururea vii, te priveau dulce în fatã si se închideau pe jumãtate când Eminescu râdea. Si râdea adesea, cu o naivitate de copil, de fãceau sã râzã si ceilalti din societatea lui, iar când vorbea prin râs, glasul sãu avea un ton deosebit, un ton dulce molatec, ce ti se lipea de inimã. Pãrul sãu negru îl purta lung pieptãnat fãrã cãrare spre ceafã si astfel fruntea sa latã pãrea si mai mare de cum era, ceea ce-i da o înfãtisare seninã, inteligentã, distinctã. “Eine Denkerstirne” (frunte de gânditor) ziceau colegii sãi germani". 

"Dãrnicia lui contrazicea pânã si instinctul de conservare." Slavici povesteste cum într-o iarnã si-a descãltat ghetele ca sã încalte pe un necunoscut întâlnit în centrul Capitalei. Totodatã sentimentul de omenie concura cu cel patriotic. Patriotismul sãu fierbinte îi încãlzea fraza pânã la incandescentã, fãcând-o sã lumineze previzibil peste veac: "Prin faptele sale bãrbãtesti", scria el în ianuarie 1878, "poporul român a dovedit cã trãieste, cã voieste sã mai trãiascã si cã are în sine puterea din care izvorãste viata. Nu se poate ca miile de vieti sã se fi stins în zadar; mai curând sau mai târziu din moartea fiilor tãrii va trebui sã izvoreascã lumina... un popor voinic nu poate sã sufere îndelung putreziciunea socialã." 

Dani Busuioc
14ani
Scoala Nr.10, Focsani
  *
Home   Romanian