Eminescu este Eminescu
Traian Olteanu

 
Cred cã, asa cum stelele au vestit cã în cetatea lui David s-a nãscut un mântuitor, tot astfel cerul a dat semne la ivirea pe lume a lui Eminescu... I s-a spus "geniu tutelar", "poetul nepereche", "Luceafãrul poeziei românesti"... fiecare dintre semnatarii unui eseu întrecându-se în a gãsi explicatia acestei algebre a spiritualitãtii românesti.  

Pentru cã orice lecturã din Eminescu este o introducere în sãrbãtoare... Eminescu este Eminescu (magnificã tautologie!), asa cum Homer este Homer, iar Dante este Dante...  

S-a vorbit despre "Eminescu- poetul", "Eminescu- filozoful", "Eminescu- jurnalistul" etc. întelegându-se în aceste repere tematice, nuantele reliefante ale marelui Spectacol al Durerii, Constiintei, Înfrângerii, Iubirii etc.  

EL reprezintã o adevãratã cosmogonie: timpul, spatiul, principiul esential etc. fiind înfãtisate plenar si profund. În acelasi timp îl vãd drept un maniac al plenitudinii: tot timpul încercând sã umple lumea, sã-i asigure noi dimensiuni.  

Când spun EMINESCU, mã înfioarã admirabila liniste a eternitãtii...  
 

Traian Olteanu
scriitor 
redactor sef  "Revista V"
membru al Uniunii Scriitorilor din Romania
*
Home   Romanian