Eminescu 
Diana Grosu si Bianca Oanea
Scoala Nr.10, Focsani

Poetul este în  oricare din ipostazele sale simbolul cel mai înalt al omului, spiritualitãtii superioare, patosul adevãrului, dreptãtii si al frumosului. 

Din sânul poporului român s-a nãscut unul dintre cei mai mari poeti ai lumii- Mihai Eminescu. Numele lui stã scris cu litere de aur alãturi de Homer, Dante, Goethe, Byron. Fiecãrui om la nastere îi este datã o stea, lui i s-a dat cea mai frumoasa- Luceafarul. 

În doar douã decenii de creatie a reusit sã strãluceascã, sã-i eclipseze pe cei dinaintea lui si sã domine peisajul poetic pentru multã vreme: "Ape vor seca în albie si peste locul îngropãrii sale va rãsãri pãdure sau cetate si cãte o stea va vesteji pe cer pânã când acest pãmânt sã-si strângã toate sevele si sã le ridice în teava subtire a altui crin de tãria parfumurilor sale." 

Mihai Eminescu este în literatura românã "poetul nepereche" creator al unei opere ce strãbate timpul trãind într-o perpetuã actualitate: 
"Eu în lumea mea mã simt/  Nemuritor si rece"/ 

În poezie Eminescu a fost zeu, în viatã om. Sociabil dar si însingurat, detasat dar si preocupat de mizeria vietii; cu prieteni, amici si inamici iubind, sperând si renuntând, toate acestea reflectându-se in poezia sa. 
"Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt si mare/ Colo unde te-asteapta toti îngerii in cor/ Ce-ntoanã tainic, dulce a sferelor cântare/ Si-ti împletesc ghirlande, cununi mirositoare,/ Cununi de albe flori!". 

*
Diana Grosu si Bianca Oanea
Scoala Nr.10, Focsani
profesor coordonator: Lazãr Fãnutã
  *
Home   Romanian