Sã-l redescoperim pe EMINESCU! 
"Tot mai citesc mãiastra-ti carte"

Existã oameni care însemneazã în personalitatea lor trãsãturile definitorii ale poporului care i-a zãmislit. Pe
asemenea oameni reprezentativi pentru un întreg popor, fantezia popularã îi trece, de obicei, în mit, în legendã si în poveste, tocmai pentru a le întãri caracterul reprezentativ, statutul de tip esential pentru o colectivitate etnicã, despre poetul nostru national, MIHAI EMINESCU, noi însine suntem ispititi parcã sã vorbim ca în poveste sau ca-n început de "Luceafãr"...
" A fost odatã ca-n povesti"
A fost ca niciodatã, dintr-un neam vechi, de daci si de romani, un poet singular între toti poetii care au scris în graiul Mioritei.                 

Dupå Eminescu, se gândeste, se simte, se vorbeste si se scrie altfel în limba românå: mai profund si mai complet,
mai frumos, mai expresiv, cuvântul încårcându-se de o muzicå intrinsecå. Creatia lui se identificå pânå la contopire
cu incomparabila fizionomie interioarå a românului, cu felul nostru de a fi, de a gândi si a simti, de a ne visa un
viitor strålucitor.

L-am dat noi, românii, omenirii si eternitåtii pe Eminescu. Vor trece veacuri, milenii, mii de milenii. Vom zbura
departe, tot mai departe, în spatiu. Omul va påtrunde adânc, tot mai adânc håurile universului. Eminescu va råmâne
mereu, sus, pe cerul frumusetilor superioare, mårturie cå aici, cândva, pe aceastå planetå a tråit un popor al cårui
gând si a cårei simtire a putut så sune asa:

                                     "Tu din tânår precum esti
                                       Tot mereu întineresti"
Prof. Lazår Fånutå

Home   |   Romanian