Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
American Index
Languages: English, Russian, Spanish and Catalan
Spanish and Catalan version: Rafael Badia
American Games
Chris Rademan and students Seven-up
It is a rainy day.  Our part of Arizona is in the desert.  It only rains 6"-8" (15cm-20cm) each year.  We like rainy days!
A game' children like to play on rainy days at school is called "Seven-up."  On rainy days, we can't go outside to play at recess time. Instead, the children sit at their desks.  The teacher chooses seven children to be "it."  Then the teacher says, "Thumbs up."  The children who are sitting down rest their faces on their folded arms so they cannot see.  They make a fist, with one thumb sticking up. 
The children who are "it" tip-toe quietly and touch someone on the thumb. Then they go back in front of the class.  The teacher calls, "Seven up."  Everyone looks up. The children who were touched try to guess who touched their thumb.  If the child guesses right, she or he gets to be "it" and the other child sits down.
 
 

Chris Rademan, teacher
Scott Libby School Arizona, USASeven Up
By Chris Rademan
Russian by Rustam Mulliadzhanov
Teacher coordinator Nina M. Koptyug,  School 130, Novosibirsk, Russia

Игра для дождливого времени 7 Вверх.
Мы не можем выйти на улицу в дождь. Дети садятся за парты на перемене, учитель выбирает 7 учеников. Учитель говорит: "Большие пальцы вверх!" Все, кто сидит, прячут лица, чтобы не смотреть. Делают кулак и выставляют большой палец вверх. Ведущие подходят и тихо трогают за палец. Потом они идут на место. Тот, кого потрогали, пробует угадать. Если угадали, ведущий садится, а отгадавший идет на его место, и игра продолжается.VERSION AL ESPANOL 

Nuestra parte de Arizona esta en el desierto.  Solamente llueve entre 15 y 20 cm por ano.  Nos gustan los dias de lluvia!
Un juego al que gusta jugar a los ninos de la escuela los dias de lluvia se llama "Seven up".
Los dias de lluvia no podemos salir a jugar a la hora de recreo.  Los ninos, en cambio, permanecen sentados en sus pupitres.  El maestro elige a siete para que paren.
Entonces el maestro dice: "!Pulgares arriba!"  Los que estan sentados se tapan la cara con los brazos cruzados. Cierran el puno dejando el pulgar hacia arriba.  Los que paran, de puntillas y sin hacer ruido tocan el pulgar a uno y vuelven al frente de la clase.
El maestro dice "!Seven up!".  Todo el mundo mira y los que han sido tocados tratan de adivinar quien les ha tocado el pulgar.  Si aciertan paran y los demas se sientan.

VERSIO AL  CATALA

La nostra part d'Arizona es al desert.  Nomes hi plou de 15 a 20 cm per any. Ens agraden els dies de pluja! Un joc que agrada de jugar a la mainada a l'escola els dies de pluja es diu "Seven up". 
Els dies de pluja no podem sortir a jugar a l'hora d'esbarjo.  Els infants, a canvi, seuen als seus pupitres.  El mestre en tria set que paren.  Llavors el mestre diu: "Polzes amunt!"  Els que estan asseguts es queden amb les cares tapades pels bracos plegats, de manera que no hi poden veure.  Tanquen el puny deixant el polze amunt.
Els que paren, de puntetes i sense fer soroll toquen el polze d'un i tornen al davant de la classe.  El mestre diu "Seven up!".  Tothom mira i els que han estat tocats tracten d'endevinar qui els ha tocat el polze. Si ho endevinen, paren i els altres seuen.

 

Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
American Index