Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Rhymes
Vrancea County
 Games Related to Nature's Calendar: invoking rain, sun, rainbow, wind or driving away thunder or rain.

Having a very old age and a space movement, also, the song formulas invoking the elements of Nature and Universe are created of the nature since the first days of mankind.
To this, the man puts new elements expressing his relation to Nature.
All these song formulas are considered to have a magic power. They are told on the occasion of different circumstances.
Most of them loss their sense in children's folk games and become the elements of the games.
The children invokes the sun, the moon, the rain, plants and animals too, things without souls to become healthy again.

Livia Talasman, Age: 10, School 10 Focsani, Romania

Fromule- cântece pentru invocarea Soarelui, Lunii, ploii, vietãtilor si plantelor

Având o vechime foarte mare, precum si o largã circulatie în spatiu si diversitate a formulelor de prezentare, formulele-cântece pentru invocarea elementelor naturii si ale Universului sunt create încã din îndepãrtatul trecut al umanitãtii. La acestea se adaugã mereu elemente noi care exprimã relatia omului cu natura.
Toate aceste creatii sunt considerate a avea o putere magicã si sunt recitate cu ocazia unor practici diverse. În jocurile copiilor toate acestea îsi pierd sensurile initiale, devenind elemente ale jocului.
Copiii invocã Soarele, Luna, ploaia, precum si vietãti, plante, lucruri neînsufletite, personaje cu atribute pozitive, negative sau a unor boli personificate.

Soare, Soare, frãtioare
Hai, dã drumul la izvoare
Scoate apa din tãrânã
Spune pãsãrii sã vinã!
*
Cãrãmidã arzãtoare,
Dã, Doamne, sã iasã soare.
*
Dodoloaie-loaie,
Doamne, dã sã ploaie,
Spicu, cât cutitu,
Rodu, umple podu.
*
Ploaie, Doamne, Ploaie,
Ploaie tuturoaie,
Fetele sã moaie,
Bãietii sã creascã
Si sã le iubeascã.
*
Treci ploaie trecãtoare,
Cã te-ajunge soarele
Si-ti taie picioarele,
Cu un mai, cu un pai,
Cu cãciula lui Mihai,
Plinã cu coji de mãlai,
Aruncã la cai;
Cai necheazã,
Câinii aleargã.
Rãzbunã, rãzbunã
Si fã vreme bunã!
*
Du-te, du-te, negurã,
Cã te-ajunge soarele
Si-ti taie picioarele
C-un mai, c-un pai,
Cu securea lui Mihai,
Cu cutite ruginite.
Te lovi în gãlbenus,
Cu securea lui Tulus;
Tu murisi, tu pierisi,
Casa nu ti-o nimerisi.
*
Curcubeu-beu,
Rosu e al tãu,
Verde e al meu,
Curcubeu-beu.
*
Du-te, vântule,
Unde popii nu toacã,
Unde cocosii nu cântã,
Cã acolo te-asteaptã,
Cu mesele-ntinse,
Cu fãclii aprinse.
*
Ninge, ninge, nu ploia,
Sã mã car cu sania,
Prin grãdinã, pe sub nuc,
Vinã, mândrã, sã te tuc.
 

Chemarea primãverii se face într-un limbaj poetic deosebit:

Cerbulet frumos,
Cu coarne de os,
Cerbulet de munte
Cu coarnele-n frunte,
Iar în vârful lor
Leagãn de mohor,
Leagãn de mãtase
Împletit în sase,
Pentru copilite
Fragede mlãdite
Pentru bãietei,
Mândri ghiocei.
*

Formule-cântec pentru plante si animale

Fluturas drãgãlas,
Zboarã sus peste imas
Si vino la mine
Sã mã joc cu tine;
Fluture frumos,
Lasã-te pe jos!

Gãrgãritã, ritã,
Zboarã-n poienitã,
Unde oi zbura,
Acolo te-oi mãrita.
Gãrgãritã, ritã,
Du-te la Ionitã
Si-mi fã o rochitã.

Licurici, licurici,
Vino iar pe aici,
Cãtea cu cãtel,
Fã luminã-n el.

Melc, melc, codobelc,
Scoate coarne bouresti
Si te du la Dunãre
Sã bei apã tulbure;
Si te du la baltã
Sã bei apã caldã;
Si te suie pe uluci
Si mãnâncã mere dulci;
Si te suie pe bustean
Si mãnânã leustean;
Si te suie pe verigã
Si mãnânã mãmãligã.

-Arici-pogonici,
Ce-ai cãtat pe-aici?
-Am cãtat sã mã-nsor,
Sã iau fata lui Mosor,
Cu papuci din coji de nuci,
Cu mãrgele de surcele
Arici, Arici-pogonici.
Pãcãleli si glume

Cine bine va cânta
Un covrig va câstiga.
Cu-cu! Cu-cu! Cucurigu!
Oare cui sã-i dãm covrigul?

Numãrãtori

Una, douã,
Stai cã plouã
Trei, patru,
Hai la teatru
Cinci, sase
Spalã vase
Sapte, opt
Porumb copt
Nouã, zece
Un pahar cu apã rece
Si-o cafea amarã;
Iesi pe usa afarã.

Formule-cântec terapeutice

Frigurele mititele,
Ia pe cine-n vale
Cã-i mai mare si-i mai mic
Si-i mai pitic!

Frigura, migura,
Nu mã lua pe mine,
Ia-l pe cel din gârlã
Cã-I mai mare decât mine
Cât un vârf de mãrãcine.

Lunã, lunã nouã,
Rupe pâinea-n douã
Si ne dã si nouã:
Tie jumãtate,
Nouã sãnãtate!

Lunã nouã,
Sãnãtos m-ai gãsit,
Sãnãtos sã mã lasi;
Cu bani m-ai gãsit,
Cu bani sã mã lasi!

Cioarã, cioarã,
Na-ti un dinte de os,
Si-mi dã altul mai frumos;
Na-ti un dinte gãunos
Si-mi dã altul mai frumos;
Na-ti un dinte de fier
Si-mi dã altul de otel!

Auras, pãcuras
Scoate apa din urechi
Cã ti-oi da parale vechi
Si ti-oi spãla cofele
Si ti-oi bate tobele.

Negule, negelule,
Du-te, mititelule,
Si te bagã-n planta asta
Sã scãpãm noi de nãpasta.

Iesi, furnicã, din mânutã,
Cã ti-a murit o fetitã,
Iesi, furnicã, din picior
Cã ti-a murit un fecior.
-Care, care?
-Al mai mare;
-Care, care?
-Al mai mic
Cu cãmasa-n borangic.

Negurice, rice,
Fugi de pe colnice,
Cã vine soarele
Si-ti taie picioarele
C-un mai, c-un pai
Cu cãciula lui Mihai.
Cu cutite ruginite,
Te lovii în gãlbenus
Cu securea lui Tulus.
Tu murisi, tu pierisi,
Casa nu ti-o nimerisi.

Tui, tui, papagui,
Scoate apa din gutui;
Tui, tui, tuguiete,
Scoate apa din ureche,
Cã ti-o da o para veche.

Iesi, furnicã, din picior,
Cã ti-a murit un fecior
Si-ti mai moare si-o fetitã
Si te faci cãlugãritã,
Cu cãmasa cu altitã
Si cu glas de rândunicã.

Mãmãrutã- rutã,
Suie-mã-n cãrutã,
Ura, ura, tot la vale
Pe mâtã cãlare.

Furnicar, furnicar,
Dã-mi un pic de otetar;
Dacã nu mi-o da,
Îti stric casa ta.

Fâs, fâs, prin pãius,
Sã prindem un cãrãbus;
Cotcodac, cotcodac,
Uite-l ici lângã copac.

Selected by Otilia Stanciu and Cãtãlina Iordan,

Lili, lili, liliac,
Vino seara la conac
Sã-ti dau cinã si luminã,
Si un scaun de hodinã.
Si apã de bãuturã,
Tup! La liliac în gurã!

Cucule, mãria ta,
Am venit la dumneata
Sã-mi dai calu si iapa
Sã mã duc la sorã-mea;
Sã mã-mbrac în straie verzi,
Cu caii-mpãratului,
Cu biciul vãtafului.

Veveritã cu coditã,
Vin la mine, la portitã,
Cã-ti dau nuci si alunitã!

M-a trimis vrabia
Sã-mi umpli corabia;
Dacã nu mi-o umplea,
Ciocu ti-o cãdea.

Calcã cioarã în hârdãu,
Sã vinã si rândul meu;
Sãri, drace, pe lopatã,
Sã mai dau si eu o datã.

Fâs, fâs, fâs, fâs,
Stai vântule, stai acus:
Stai vântule, stai colea
Si intrã-n cãciula mea!

Farfurie de otel,
Drept în capul lui Ionel,
Farfurie de mãlai,
Drept în capul lui Mihai,
Farfurie de fasole,
Drept în capul lui Manole.

Am adus cãruta
Cã am auzit
Cã s-au logodit
Trei fete de-mpãrat,
Una ciutã, una mutã,
Una cu urechea ruptã.

Selected by Ana Elena Prescornitoiu and Mãdãlina Pavel


4th grade students
"Duiliu Zamfirescu" School, Focsani, Romania
Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home