Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Languages: Spanish and Catalan
Versión al Español Rafael Badia, Spain
Traditional Children's Games
Buscant el joc perdut
Miren Garralda, Barcelona, Catalunya
Visit the web site of Miren Garralda!
A la vora de la mar
Ball rodó caterineta
EL DIRECTOR D'ORQUESTRA

A la vora de la mar
Original en Català

S'escullen dos infants i es col·loquen cara a cara, agafats de les mans, formant un pont. Aquests dos jugadors trien, en secret, qui será mar i qui terra. La resta de mainada fan una
fila, un darrere l'altre, davant dels jugadors que paren.  La fila de nens va cantant la cançó i saltant a ritme, tot passant per sota del pont. Quan s'ha acabat la cançó els qui fan de pont es queden com a presoner l'infant que passava per sota en aquell moment li pregunten a cau d'orella:
- Qué vols, mar o terra?
Segons el que escull es col·locará darrere de l'un o de l'altre, agafant-se per la cintura. Tot aixó s'ha de fer molt fluixet i amb molta discreció perqué els de la fila no descobreixin qui és cada cosa. El joc continua aixi fins que no queda cap infant a la fila. Llavors, els infants que feien el pont, al crit de: "-Ja!" , fan força en sentit contrari ajudats pels que tenen al darrere, que també estiren.  Es tracta d'aconseguir arrossegar l’altre equip.

Versión al Español

Se escogen dos niños y se colocan cara a cara, cogidos de las manos, formando un puente.  Estos dos jugadores eligen en secreto quien será mar y quien tierra.  El resto de los niños se colocan en fila uno detrás de otro, delante de los jugadores que paran.  La fila de niños va cantando la canción y saltando al ritmo mientras pasan por debajo del puente.  Cuando ha terminado la canción, los que hacen de puente se quedan como prisionero al último niño que pasaba por debajo en aquel momento y le preguntan al oído:
- ¿Qué quieres, mar o tierra?
Según lo que escoge se colocará detrás de uno u otro, cogiéndose de la cintura.  Todo esto debe hacerse muy bajito y con suma discreción para que los de la fila no descubran quién es cada cosa.  El juego continua así hasta que no queda ningún niño en la fila.  Entonces, los que hacían el puente, al grito de "¡Ya!" hacen fuerza en sentido contrario ayudados por los que tienen detrás de ellos, que también tiran.  Se trata de conseguir arrastrar al otro equipo.Ball rodó caterineta
Original en Català

Tots els infants s'agafen de les mans fent rotllana. mentre es canta es va voltant i quan s'arriba al final de la cançó, es diu -"Só Caterineta, Só!!", molt fort. Llavors tothom s'ajup a la vegada i s'estiren fort pels braços, intentant fer-se caure, els uns als altres. Evidentment molts acaben a terra.

Versión al Español

Todos los n´ños se cogen de las manos formando un corro, mientras se canta se van dando vueltas y cuando se llega al final de la canción se dice - "Só Caterineta, Só!!", muy fuerte.
Entonces todo el mundo se agacha a la vez y se estiran fuerte de los brazos, intentando hacerse caer unos a otros. Evidentemente muchos acaban en el suelo.


EL DIRECTOR D'ORQUESTRA

ORIGINAL EN CATALÀ

Surt un infant del lloc on són  tots. Els altres, asseguts en rotllana, trien el director. Aquest, al ritme d'una cançó, haurà de fer gestos repetitius simulant l'acció de tocar els diversos instruments musicals que apareixen en una orquestra: el timbal, platerets, la trompeta, la flauta, el violí, la guitarra, etc. i anar-los variant sovint. Els altres, dissimuladament, hauran d'observar-lo i fer el mateix. Quan entra el nen que era fora,
se situa al mig del cercle i va mirant detingudament, a fi d'endevinar qui és el director de joc. Per fer-ho té tres oportunitats. Si  a la tercera no ho ha aconseguit paga penyora
i s'escull un nou director, i un altre per parar. Si ha aconseguit endevinar-ho serà  el director del joc a qui li tocarà parar la propera vegada.

Font: "Jocs populars: I tu, a que jugues?" Imma Marin

Observacions: Aquest joc pot fer-se amb qualsevol cançó, però l'esmentada és una de les més adients i apareix en el recull "Sobre tradicions de Vilanova i la Geltrú"

VERSIÓN AL ESPAÑOL

Sale un niño del lugar donde están todos.  Los demás, sentados en círculo, eligen al director.  Éste, al ritmo de una canción, deberá hacer gestos repetitivos simulando la acción de tocar los diversosn instrumentos musicales que aparecen en una orquesta: el tambor, los platillos, la trompeta, la flauta, el violín, la guitarra, etc. y deberá variarlos frecuentemente.  Los demás, disimuladamente, deberán observarlo y hacer lo mismo.  Cuando entra el niño que estaba fuera, se situa en el centro del corro y va observando detenidamente a fin de adivinar quien es el director del juego.  Para conseguirlo dispone de tres oportunidades.  Si no lo consigue paga una prenda y se elige a un nuevo director.  Si ha conseguido adivinarlo será el director del juego quien pare la próxima vez.

Fuente: "Jocs populars: I tu, a que jugues?" Imma Marin

Observaciones: Este juego puede hacerse con cualquier canción, pero la que citamos es una de las más adecuadas y aparece en la recopilación "Sobre tradicions de Vilanova i la Geltrú"
 Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home