Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian
Romanian Games
Jocul de-a baba gaia

Este un joc de bãieti si fete. Doi dintre copii se vor face, unul closca cu  pui si altul baba gaia. Ei se vor insira la spatele clostii, fiind puii, dupã care baba gaia vine în fata clostii. Aceasta o întreabã: "Ce cauti babo?" "Acul doamnei".
"O fi ãsta?" (arãtând piciorul drept cu un betisor). "Ptiu! nu e ãsta!". 
Asa merge baba mai departe si întreabã toti puii, dupã care se întoarce la closcã si îi dã betisorul pe care closca îl aruncã cât poate de departe. În timp ce baba se duce dupã el, closca se roteste cu puii dupã ea zicând:
Trei, trei,
Colãcei,
Pânã vine baba gaia
Cu tigaia.
Baba când se întoarce încearcã sã-i fure din pui. Dacã reuseste, îl duce mai departe unde se face cã-l mãnâncã, iar dacã nu reuseste, zice: "Mã duc la viorele!" si pleacã depãrtându-se de closca care se roteste cu puii dupã ea si iar zice:
Trei, trei
Colãcei
Pânã vine baba gaia
Cu tigaia.
Baba gaia se întoarce, încearcând din nou sã prindã un pui. Jocul se terminã  dupã ce gaia prinde toti puii.


Andreea Elefterescu, cls. a Va
Teacher Marinela Dincã
"Stirbei Vodã" Highschool, Cãlãrasi, Romania


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index