Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian, and English
Romanian Games
Andrei Antonache
School 10 Focsani, Romania
Sentences Game

Children get into groups of five. They sit in a circle. The first child starts the game by saying a sentence. "In my house..." The second child must repeat this and add a new item. 
Example: "In my house there are two..." Children say the sentence in turn, adding a new item each time. Example: "In my house there are two cups of..." If child misses something or cannot add a new item he/she is out.

Jocul propozitiilor

Copiii pot juca acest joc în grupuri de cinci. Ei stau într-un cerc. Primul copil începe jocul spunând începutul unei propozitii. De exemplu: "În  casa mea…" Al doilea copil care urmeazã trebuie sã repete acest început si sã adauge un cuvânt sau grup de cuvinte. Copiii vor repeta propozitia de la capãt, îmbogãtind-o de fiecare datã cu un cuvânt sau grup de cuvinte. Dacã un copil nu repetã tot ce s-a spus pânã la el sau nu poate adãuga un cuvânt sau grup de cuvinte, iese afarã din joc.
 
 


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index