Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian, and English
Romanian Games
Cristinel Sebe
School 10 Focsani, Romania
The Small Pots

An odd number of children take part for instance 15. Seven children are sitting in a circle, around "the fire". They represent the small pots. Other seven children are standing each one in front of his small pot. The 15th child gets close to a child and asks him: "Whose this small pot is?" "It's mine", says one. "Not yours, but mine!" the latter contradicts the former child. They start running around the circle until the small pot's owner is caught. This one must give the small pot to the one who wanted it. The roles change between them and the game goes on.

Ulcelele

Participã un numãr impar de copii, de exemplu 15. Sapte se asazã în cerc jos, în jurul "focului". Ei reprezintã ulcelele. Altii sapte stau în picioare, fiecare în dreptul ulcelei sale.
Cel de-al cincisprezecelea copil se apropie de un altul si-l întreabã: "A cui este ulcica?". "A mea", rãspunde acesta. "Ba e a mea!" îl contrazice celãlalt. Ei încep sã alerge în jurul cercului pânã ce posesorul ulcelei este prins. Acesta trebuie sã-i cedeze ulcica celui care o vroia.  Rolurile se inverseazã si jocul continuã.
 
 


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index