Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian, and English
Romanian Games
Oana Dumitrache
School 10 Focsani, Romania
The Tunnel

This game is playing as a contest. Twelve-sixteen children may join. They are divided in two equal teams are standing up, with distanced feet, placed on two parallel lines, with face to that who leads the contest. 
At the start signal of the game, the last competitors of each team lean and crawl trough "the tunnel" made by the competitors, of this team, who distance their feet. Then they are siting in the front of the first child of the teams, and in this mode the line is advancing. The game ends when all the children are passed through the tunnel, and the team who finishes the first is the winner.

Tunelul

Acest joc se desfãsoarã sub formã de întrecere. Pot participa 12 -16 copii. Ei sunt împãrtiti în douã echipe egale. Membrii acestora stau în picioare, cu picioarele depãrtate, asezati pe douã siruri paralele, cu fata spre cel care conduce întrecerea.
La semnalul de începere a jocului, ultimii concurenti ai fiecãrei echipe se apleacã si merg în genunchi prin " tunelul" format de coechipierii lor, prin îndepãrtarea picioarelor. Apoi se aseazã în fata primului copil din echipã, în felul acesta sirul înaintând.
Jocul se terminã când toti copiii au trecut prin tunel, iar echipa care terminã prima este învingãtoare.


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index