Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Russian Index
Language: English, Catalan and Spanish
Spanish and Catalan versions by Rafael Badia, Spain
Traditional Children's Games
Russian Games
EATING, UNEATING
By Natalia Uglava, teacher
Sofia A. and Ann Usoleva, students, School 689 - Moscow, Russia

DESCRIPCIÓ DEL JOC

Some people stand around one man. This man gives a ball and talks something. 
If you can eat this you must take this ball, and if you can't eat this you just stand. If you took this ball than you can't eat it, for example: cherry, you became a leader. And if you don't take this ball than you can eat, for example: apple, you became a leader, too.
We have some kinds of this game.

VERSIÓN AL ESPAÑOL

Unos cuantos están alrededor del que para.  Éste da la pelota a uno mientras le dice una cosa. Si esta cosa se puede comer, debe coger la pelota, si no es de comer, debe permanecer quieto. Si coge la pelota cuando se trata de algo que no se come, como por ejemplo, silla, entonces éste para. Y si no la coge cuando es algo de comer, para también.
Existen diversas variantes de este juego.

VERSIÓ AL  CATALÀ

Uns quants estan al voltant del qui para. Aquest dóna la pilota a un mentre li diu una cosa. Si aquesta cosa es pot menjar, ha d'agafar la pilota, si no es pot menjar, ha de
continuar quiet. Si l'agafa quan és una cosa que no es menja, com per exemple, cadira, para.  I si no l'agafa i era una cosa de menjar, també para.
D'aquest joc en tenim diverses variants.


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Russian Index