Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Languages: Spanish and Catalan
Visit Rafael Badia's website at:
Traditional Children's Games
Catalan Games
EL VAMPIR
ESCARABAT BUM BUM
A FER FORÇA
Pedra alta
Description of the games: Rafael Badia, Lluís Garcia i Coca - Navarcles and Júlia Arza i Rovira
EL VAMPIR

Lluís Garcia i Coca - Navarcles, Spania

ORIGINAL EN CATALÀ 

Es pot jugar amb un nombre indeterminat de nens. Es situen en una rotllana i al mig, assegut,  es col.loca el vampir que pot ser el mestre. Els nens giren corrents en el sentit de les agulles del rellotge demanant: "Vampir quina hora és?"... I el Vampir va dient hores fins que diu les 12, hora en què es desperten els vampirs, i llavors surt en persecució dels
nens. Els que són atrapats abans que arribin a un lloc destinat com a casa es converteixen en "vampirets" fins que tots són atrapats.
Es poden fer algunes variants tot canviant les hores pels dies de la setmana, colors,... Llavors cal canviar la pregunta inicial que fan els nens i acordar quan surt el vampir a atrapar els nens. Es pot adaptar a les diferents edats.

VERSIÓ AL CASTELLÀ

Pueden jugar un número indeterminado de niños.  Se situan en un círculo i enmedio, sentado, se coloca el vampiro, que puede ser el maestro.  Los niños dan vueltas en el sentido de las agujas del reloj preguntando: "Vampiro, ¿qué hora es?" Y el vampiro va diciendo las horas hasta que dice las 12, hora en que se despiertan los vampiros y entonces sale en persecución de los niños.  Los que son atrapados antes de llegar al lugar destinado como casa se convierten en "vampiritos" hasta que todos sean atrapados.
Se pueden hacer algunas variantes cambiando las horas por los días de la semana, colores,... Entonces se debe cambiar la pregunta inicial que hacen los niños y acordar cuándo saldrá el vampiro a atrapar a los niños.  Se puede adaptar a distintas edadesESCARABAT BUM BUM

Rafael Badia i Berga, La Garrotxa, Spain

DESCRIPCIÓ DEL JOC

"Escarabat bum bum,
posa oli, posa oli.
Escarabat bum bum,
posa oli en el llum.
Si en el llum no n'hi ha
a la bombeta*, a la bombeta*,
si en el llum no n'hi ha
a la bombeta n'hi haurà.
Escarabat, endevina qui t'ha pessigat! "

ORIGINAL EN CATALÀ

Aquest joc és per a nens i nenes molt petitons (2-5 anys).
Un adult assegut es col·loca l'infant a la falda de boca terrosa i mentre li va donant copets amb la mà a l'esquena va cantant la cançó. Amb el darrer vers, algú dels presents ha de clavar un pessic al cul de la criatura, la qual anirà anomenant els presents fins endevinar qui ha estat.

VERSIÓN AL ESPAÑOL

Este juego es para niños y niñas muy pequeños (2 a 5 años).  Un adulto sentado se coloca al niño sobre su regazo, boca abajo y mientras le va dando palmaditas en la espalda, va cantando la canción.Con el último verso, alguno de los presentes le da un pellizquito en el trasero. Entonces el niño o la niña irá nombrando a los presentes tratando de adivinar quien le ha pellizcado.


A FER FORÇA / FUERZA / STRENGTH

Júlia Arza i Rovira, Solsona, Spain

Nombre de jugadors De 10 a 20
Número de jugadores De 10 a 20
Number of players 10 to 20

Materials / Materiales
Una corda llarga / Una cuerda larga / A long rope

ORIGINAL EN CATALÀ
Els nens es divideixen en dos grups i agafen la corda pel mig i tiben en sentit contrari. Guanya el grup que té més força.

VERSIÓN AL ESPAÑOL 
Los niños se dividen en dos grupos y cogen la cuerda por la mitad y tiran de ella en sentidos opuestos. Gana el grupo que tiene más fuerza.Pedra alta

Rafael Badia, Spain

El joc consisteix en intentar, per torns, realitzar cinc proves amb cinc pedretes.  Cada cop que un jugador aconsegueix fer bé una prova passa a la següent. Quan falla, passa el torn
a un altre jugador.  Guanya el primer que aconsegueix realitzar les cinc proves.
Aquestes són les proves:
1.- Es deixen caure les pedres a terra.  Se n'agafa una i es tira enlaire.  Abans de tornar-la a agafar cal recollir una pedra de terra.  Es repeteix fins que s'han recollit les quatre pedres de terra.
2.- Igual que l'anterior però es recullen de dues en dues.
3.- Igual que els anteriors però primer se'n recull una I després les altres tres.
4.- Igual que els anteriors però s'han de recollir les quatre pedres de cop.
5.- Es tiren les cinc pedres a l'aire i es gira la mà intentant que caiguin totes sobre el dors d'aquesta.  Si no és així, s'aniran recollint les pedres de terra amb aquesta mateixa mà sense que en caigui cap de les que hi han caigut a sobre.

Versiòn al Español

El juego consiste en intentar, por turnos, realizar cinco piedras con cinco piedras.  Cada vez que un jugador consigue realizar correctamente una prueba pasa a la siguiente.  Cuando falla, pasa el turno a otro jugador.  Gana el primero que consigue realizar las cinco pruebas.
Éstas son las pruebas:
1.- Se dejan caer laspiedras en el suela.  Se coge una i se tira al aire.  Antes de volver a cogerla se debe recoger una piedra del suelo.  Se repite hasta que se han recogido las
cuatro piedras del suelo.
2.- Igual que el anterior, pero se recogen de dos en dos.
3.- Igual que los anteriores, pero primero se recoge una y después las otras tres.
4.- Igual que los anteriores pero hay que recoger las cuatro de golpe.
5.- Se tiran las cinco piedras al aire y se da la vuelta a la mano para que las piedras puedan caer sobre su dorso.  Si no es así se iran recogiendo del suelo con esta misma mano si que caiga ninguna de las que le han caído encima. 
Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home