Latin Proverbs
Arta e lungã, viata e scurtã.
Ars longa, vita brevis.
Fãrã prietenie viata nu existã.  
Sine amicitia vitam esse nullam.  

Dacã tãceai, filozof rãmâneai.  
Si tacuisses, philosophus man sisses.  

Cãmasa e mai aproape decât haina.  
Tunica proprior pallio.  

Cum ai semãnat, asa vei culege.  
Ut sementem feceris, ita metes.  

Prieteniile adevãrate sunt vesnice.  
Verae amicitiae sempitirnae sunt.  

Vulpea îsi schimbã pãrul, dar nu si obiceiurile.  
Vulpes pilum mutat, non mores.  

Prietenul sigur îl cunosti în împrejurãri nesigure.  
Amicus certus in re incerta cernitur. 

Din douã rele, trebuie sã-l alegi pe cel mai mic.  
De duobus malis minus est eligendum.  

Calul de dar nu se cautã la dinti.  
Equi donati dentes non inspiciuntur.  

Omul este supus greselii.  
Errare humanum est.  

Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos.  
Mens sana in corpore sano.  

Omul nu-i sigur de nimic.  
Nil homini certum est!  

Pildele rele stricã moravurile bune.  
Bones corrumpunt mores congressus mali. 

Norocul îi ajutã pe cei îndrãzneti.  
Andaces fortuna invat. 

 
Proverbs selected by: Oana Iliescu, Florin Postolache, Remus Stoian
8th grade, School 10 Focsani, Romania
Home