The Greedy Woman
 
Once, a hunter caught a golden bird with the diamond beak and claws. Being charmed of its beauty, he set it free. The bird wanted to reward him. The hunter said that first he must ask his wife what she wanted.  First of all she wanted a dress. The bird brought her a wonderful one, but the woman didn't like it. The second day, she wanted a sparkling castle with servants. Instead of his pour shanty the hunter found the palace. But, the woman was unsatisfied again. This time she wanted to be the mistress of the whole country. The hunter said to the bird what his wife wished. But when he went home, the hunter found again his old shanty. 
The discontented remains without the gift!
 Retold and English version: Cãtãlina Stoica
Artwork: Alina Micu-Mihai
Femeia cea lacomã
Un vânãtor prinse odatã o pasãre de aur, cu ciocul si ghearele din diamant.
Vrãjit de frumusetea ei, el o eliberã. Pasãrea vru sã-l rãsplãteascã pentru gestul sãu. Vânãtorul spuse cã trebuie mai întâi sã-si întrebe sotia, sã vadã ce doreste. Aceasta pofti mai întâi o rochie. Pasãrea îi aduse una superbã, dar femeii nu-i plãcu.
A doua zi ea dori un palat strãlucitor, cu servitori. În locul casei sãrace, vânãtorul gãsi palatul. Dar nici de data aceasta sotia vânãtorului nu fu multumitã. Ea poftea acum sã fie stãpâna întregii tãri. Vânãtorul transmise dorinta femeii pãsãrii.
Dar când plecã spre casã, vãzu cã în locul palatului a reapãrut vechea lor casã sãracã.
Nemultumitului i se ia darul!
 
Stories Index  Home