The Negligent Hedgehog
 
  In an autumn a hedgehog found himself in an orchard.
  He found a radiant big red apple that he took with him to decorate his hiding place.
  He fell asleep and twisted many times in his sleep because the apple smelled beautifully. When he woke up in the morning he didn't find his desired fruit. He began to complain his neighbours that someone stole his apple. One of them told him: "We accuse too easy the others for our negligent! What do you carry in your pricks? Haven't you noticed yet?" 
  The poor hedgehog should know:
  Such beginning, such end.

  Retold and English version: Ovidiu Robu  
  Artwork: Rãzvan Bratosin

 
Ariciul neglijent
Într-o toamnã târzie un arici nimeri într-o livadã.
Gãsi un mãr mare, rosu, strãlucitor pe care îl luã cu el ca sã-si împodobeascã ascunzãtoarea.
Adormi si se rãsuci de multe ori prin somn, cãci mãrul mirosea frumos.
Când se trezi dimineatã, nu mai gãsi fructul îndrãgit. Începuse sã se plângã vecinilor cã cineva i-a furat mãrul.
Unul dintre acestia îi spuse:
"Prea usor îi invinuim pe altii pentru neglijenta noastrã! Ce duci tu oare în tepii tãi? Încã n-ai observat?"
 
Stories Index  Home