The Old Man and the Kids
 
  Two kids were climbing fast to the top of the mountain.
  At half of the way they met an old man who was climbing slowly but steadily.
  The children laughed at the man saying that he walks like a snail.
  Soon, the children reached the top of the mountain. He made a shelter where he rested and ate.
  During the night it rained. The rain washed away the food of the two kids. In the morning they asked with shame the old man for some food.

  That laughs better who laughs in the end!
   

  Retold and English version: Rãzvan Bogdan Neacsu 
  Artwork: Cristinel Sebe

 
Bãtrânul si tinerii
Doi tineri urcau grãbiti spre vârful unui munte. Pe la jumãtatea drumului întâlnirã un bãtrân care urca încet si chibzuit.
Tinerii râserã de bãtrân, spunându-i cã merge ca un melc. Curând, tinerii ajunserã în vârful muntelui, dar erau atât de obositi încât nu au mai reusit sã mãnânce.
Într-un târziu ajunse si bãtrânul. El îsi fãcu un culcus unde se adãposti si mâncã.
Peste noapte veni ploaia care luã la vale mâncarea celor doi tineri. Dimineatã s-au dus smeriti la bãtrân si i-au cerut de mâncare.
Cine râde la urmã, râde mai bine!
 
Stories Index  Home