The Wolf, the Goat and the Cabbage
Lupul, tapul si varza
 
Un tãran se întorcea de la piatã. 
El cumpãrase un lup, un tap si o varzã. 
Ajungând la un râu, el trebui sã-l treacã în înot. 
Dar cum sã procedeze? 
Dacã ar fi trecut mai întâi lupul, capra ar fi mâncat varza. 
Dacã ar fi trecut râul cu varza numai, lupul ar fi mâncat tapul. 
Hotãrî mai întâi sã treacã tapul. Urmã lupul, îl duse pe celãlalt mal apoi se întoarse cu tapul. Lãsã tapul acolo de unde îl luase prima datã, luã varza si o alãturã lupului pe celãlalt mal. 
La sfârsit se duse si luã tapul si plecã bucuros spre casã. 
Nevoia te învatã!
A peasant was coming back from the market. 
He bought a wolf, a goat and a cabbage. 
Reaching a river, he had to cross it swimming. But how should he proceed? 
If he had passed first the wolf, the goat would have eaten the cabbage. If he had passed the river only the cabbage with, the wolf would have eaten the goat. 
First he decide to pass the goat, than the wolf, he took it on the other side, than he came back with the goat. He left the goat where he took it from first, took the cabbage and put it with the wolf on the other side. 
At last, he went and took the goat and left happy to home. 
Necessity is the mother of invention! 
 
 Retold and English version: Oana Sãcãlus
Stories Index  Home