Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
 
Latvian 
Tongue Twisters
 
Ja tu dzersi koka kolu 
Tad tu busi stiprs. 

Briedis bedre brikskinaja. 

Liepu laipu liku. 

Kaza zaga zagi 
Pari laukam zagdamies. 

Silti , silti sunas 
Senes sed un sanus silda. 

Grie , grie , grieze kviesos griez! 

Ciep , ciep , ciekurkalns ciepst! 

Sasien siksnu sikseniski 
Un to adu adeniski! 

Vesels vezums varitu vezu. 

Edin , medin , brauc pa ledin, 
Saplist  podins , izlist medins. 

Pieliku pirkstinu , pabira , pagarsoju -pipari, 
Pieskreja pelite pateica -pe 

Ain , cvai ,drai, 
Rise rase rai 

Rise rase klapertase 
Du bist frai. 

Bala kaza 
Maju cela, 
Resnu balki, 
Kalna vela, 
Kalna cela, 
Kamer vela, 
Paslid kaja, 
Sabruk maja, 
Tenter,venter-bums! 

Pele pargrauza piparu . 

Peter puika,panem plinti, 
Parej pari puduram, 
Piesauj piles . 

Liepu lapu laipu liku. 

Students from 1A, 1B, 2B and 3A
Linda Uzulina, 9A
Viesite Secondary School, Latvia
Teacher coordinator Ruta Aukspole

Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home