Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian, and English
Romanian Games
Cãtãlina Stoica
School 10 Focsani, Romania
Leapsa

"Leapsa" has a Romanian ethimology. It means to hit someone. We think that could be a version of the “Tag” game. 
The children stand in a circle. One of them chooses the "leapsa" by a counting out rhyme:

One, two the sky is blue;
Three, four go to the door;
Five, six, crosses and ticks;
Seven, eight don't have late;
Nine, ten, a glass of cold water
For the man in sweater
And a bit of cheese
Get out, please!

One, two, tell the true,
Three, four open the door,
Five, six, can you fix?
Seven, eight, sorry, I'm late, 
Nine, ten you start the game!

The child on which the last syllable falls becomes "leapsa".

The Perching "Leapsa"

During the game, the children are free to move on the playing area. They must avoid the "leapsa" to touch them when they are on the ground. When they are in danger to be touched, they must perch on bench, a box, a tree-stump and other objects on the playing area. The child who is touched before perching becomes "leapsa".

"Leapsa" In Circle

The children are moving in a circle in the same direction repeating the following words: "He can't catch me!" The child who is "leapsa" stays in the center of the circle. At the starting signal, all the children start to run on a limited area and the "leapsa" tries to touch one of them. If the one who is chased crouches in time, before being touched, he/she is safe. If the chaser touches him, and says "Leapsa!", they change the roles and the game goes on!

Copiii sunt asezati în cerc. Unul dintre ei alege "leapsa" prin numãrare:
 
Una, douã, hai ca plouã;
Trei, patru, hai la teatru;
Cinci, sase, spalã vase;
Sapte, opt, suflã-n foc;
Nouã, zece, un pahar cu apã rece,
Pentru omul care trece,
Si-o cafea amarã,
Iesi, te rog, afarã!

Copilul la care s-a terminat ultima silabã, devine "leapsa". 

Leapsa pe cocotate

În timpul jocului copiii se deplaseazã liber pe suprafata de joc. Ei sunt atenti la leapsa, sã nu fie atinsi în timp ce stau pe sol. Când sunt în primejdie sã fie atinsi de leapsã, ei trebuie sã se cocoate pe o bancã, pe o buturugã, pe o ladã sau pe alte obiecte plasate de la început pe terenul de joc. Copilul care este atins înainte de a se cocota pe unul din obiectele enumerate mai sus, devine “leapsã”. 

Leapsa în cerc

Copiii se deplaseazã pe circumferinta unui cerc în aceeasi directie, spre dreapta sau spre stânga, repetând cuvintele: “Pe mine nu mã poate prinde!”
În centrul cercului se plaseazã un copil care este “leapsa”. La semnalul de începere a jocului, toti copiii aleargã într-un spatiu limitat, fixat dinainte, iar “leapsa” aleargã sã atingã unul dintre copii. Cel urmãrit, dacã reuseste sã se ghemuiascã înainte de a fi atins, scapã. Dacã urmãritorul îl atinge spunând “leapsa”, ei schimbã rolurile si jocul continuã.


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index